NVS en hoesten

De nervus vagus speelt een belangrijke rol bij verschillende functies in het lichaam, waaronder de controle van de luchtwegen en de keel. Met betrekking tot hoesten zijn er twee belangrijke aspecten waarbij de nervus vagus betrokken is:

  • Gevoelswaarneming (sensatie): De nervus vagus bevat sensorische vezels die informatie verzamelen over de toestand van de luchtwegen en de keel. Deze vezels detecteren prikkels zoals irritatie, slijm of andere ongewenste stoffen die in de luchtwegen terechtkomen.
  • Motorische controle: Wanneer irritatie of andere prikkels worden gedetecteerd, stuurt de nervus vagus motorische signalen naar de spieren die betrokken zijn bij hoesten. Deze signalen leiden tot de samentrekking van spieren in de luchtwegen en de keel, wat resulteert in de hoestreflex. Het doel van hoesten is om de luchtwegen te zuiveren door irritante stoffen te verwijderen.
  • Bronchoconstrictie: De nervus vagus kan ook invloed hebben op de gladde spieren in de luchtwegen. Stimulatie van de nervus vagus kan leiden tot bronchoconstrictie, wat de vernauwing van de luchtwegen inhoudt. Dit kan bijdragen aan ademhalingsproblemen, vooral bij mensen met aandoeningen zoals astma.
  • Ontstekingsreacties: De nervus vagus heeft ook invloed op het immuunsysteem en ontstekingsreacties. Een overactieve nervus vagus kan leiden tot een overmatige ontstekingsreactie in de luchtwegen, wat kan bijdragen aan luchtwegklachten.

 

In het algemeen fungeert de nervus vagus als een belangrijk communicatiekanaal tussen de hersenen en de organen in de borstholte, waaronder de luchtwegen. Het reguleert verschillende autonome functies, waaronder ademhaling, en speelt een cruciale rol bij het handhaven van de homeostase in het lichaam. Hoewel de nervus vagus essentieel is voor het initiëren van de hoestreflex, kunnen ook andere zenuwen en reflexen bijdragen aan het hoestproces.

Wij helpen je graag!