NVS en depressies

De nervus vagus speelt een belangrijke rol in het reguleren van verschillende lichaamsfuncties, waaronder de hartslag, ademhaling, spijsvertering, het immuunsysteem, bij depressie en andere stemmingsstoornissen.

Hier zijn voorbeelden van hoe de nervus vagus betrokken is bij depressies:

  • Het vagale zenuwstelsel en de parasympatische activiteit: De nervus vagus maakt deel uit van het parasympatische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van ontspanning en herstel in het lichaam na stressvolle situaties. Een verminderde activiteit van de nervus vagus kan leiden tot een verstoorde balans tussen het sympathische (vecht-of-vlucht) en parasympatische zenuwstelsel, wat kan bijdragen aan depressieve symptomen.
  • Ontstekingsreacties: Er is bewijs dat ontstekingsreacties in het lichaam een rol kunnen spelen bij depressie. De nervus vagus is betrokken bij de regulering van ontstekingsprocessen, en sommige onderzoeken suggereren dat stimulatie van de nervus vagus ontstekingen kan verminderen en daarmee depressieve symptomen kan verbeteren.
  • Verbindingen met de hersenen: De nervus vagus heeft verbindingen met verschillende hersengebieden, waaronder de prefrontale cortex en de amygdala, die betrokken zijn bij emotieregulatie. Er wordt verondersteld dat de nervus vagus invloed kan uitoefenen op deze hersengebieden en daarmee op stemming en emoties.
  • Modulatie van angstreacties: De nervus vagus heeft ook invloed op de amygdala, een deel van de hersenen dat betrokken is bij het verwerken van emoties, waaronder angst. Door de activiteit van de amygdala te moduleren, kan de nervus vagus de reactie op angstige prikkels reguleren. Een goed functionerende nervus vagus kan helpen om angstreacties te dempen.
  • GABA-activiteit: De nervus vagus heeft invloed op de afgifte van gamma-aminoboterzuur (GABA), een neurotransmitter die betrokken is bij het verminderen van angst en het bevorderen van ontspanning. Een gezonde nervus vagus kan helpen bij het handhaven van een evenwichtige GABA-activiteit. Met de behandeling willen we de rust en balans weer terug brengen in je systeem, daarmee proberen we een opruiming in gang te zetten om emotionele blokkades af te voeren.

 

Tijdens de behandeling kun je al heel wat loslaten hiervan, bijvoorbeeld door een emotionele release. Na een bezoek aan ons heeft je lichaam de tijd nodig om los te laten wat het niet meer nodig heeft en de nieuwe balans te vinden en het zich aanpassen hierop. Dit kan onbewust op de achtergrond draaien, maar je kan dit ook bewust ervaren. De herstelperiode geven we grofweg 3 maanden, dit is een goede peildatum om te kijken wat de stimulatie voor je heeft betekent. Maar ook hierna kun je nog verschillen waarnemen. Voor het behoud van je verlichting van je klachten is het wel belangrijk om te onderzoeken welke tools je kan gebruiken om de resultaten vast te houden. Hier informeren we je na de behandeling over. We boeken ontzettend veel mooie resultaten in het maken van een nieuwe start voor en met onze cliënten.

Wij helpen je graag!